Rare Plants of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve

Authors

  • Hanna Klymenko Sumy National Agrarian University
  • Maryna Sherstiuk Sumy National Agrarian University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-388-4-47-56

Keywords:

Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve, rare plant species, ecological amplitudes, plant resistance

Abstract

The Mykhailivs’ka tsilyna Nature Reserve is located in the Lebedinsky district of Sumy region on the riverside of the Grun’ and Sula rivers. In 1928, the Reserve received the status of a local important object of Nature Reserve Fund. In 1947, on its basis was created a Reserve of national importance "Mykhailivs’ka tsilyna". From 1961 to 2009, this object was a part of the Ukrainian Steppe Reserve. In 2009 he regained his independence. Presently, the reserve has an area of 882.9 hectares, the share of absolute reserve territori is 202.4 hectares. The reserve preserves a unique placor forbs-grasses step dominated by steppe turf grasses. A geobotanical survey in 1956 showed that the reserve was dominated by phytoceonoses with turf grasses, in particular, Stipa capillata L., Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin were dominance species. In small areas phytoceonoses dominated by Stipa pennata L. or Stipa tirsa Steven. These types of vegetation has unique natural value. There are noticeable transformations in the flora of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve. Some species of steppe plants disappear. There is quite a significant inclusion in the steppe phytocenoses of the invasive plant species. There is a general mesophytization of the flora, manifested by the displacement of the steppe species and their replacement by meadow species of plants.
Rare plant species and their populations are an important bioindicators of flora and phytocenoses. That is why our research has focused on their study. To estimate the ecological amplitudes and ecological optima of the rare plant species of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve, we used ecological scales of Ya. P. Diduch. The overall resistance of a particular plant species to one or another group of environmental factors was assessed using the tolerance index.
In general, Pulsatilla patens (L.) Mill, Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) K.Perss., Adonis vernalis L. and Stipa tirsa Steven. are the most sensitive to changes in environmental factors due to the narrow range of ecological niches within the territory of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve. These types of plants may fall out of its flora first. In general, rare plants in their relation to climate-edaphic factors are forming three groups: stenobionts, hemostenobionts, mesobionts. In the conditions of increasing mesophytization of the vegetation of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve, three types of stenobiont plants may be in greatest danger. Bulbocodium versicolor, Adonis vernalis and Stipa tirsa are the most vulnerable in the hemistenobionts group.

References

1. Bilyk, H. I. Roslynnist zapovidnyka Mykhailivska tsilyna ta ïï zminy pid vplyvom hospodarskoï diialnosti liudyny [The vegetation of the reserve Mikhailovska tselina and changes under the influence of human economic activity]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 1957, 14 (4), s 26–39. (In Ukrainian)
2. Tkachenko, V. S.; Henov, A. P.; Lysenko, H. M. Struktura roslynnosti zapovidnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» za dannymy krupnomasshtabnoho kartuvannia v 1991 r. [The vegetation structure of the reserve steppe "Mikhailovska tselina" according to large-scale mapping in 1991]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 1993, 50 (4), s 5–18. (In Ukrainian)
3. Lyisenko, G. N.; Korotchenko, I. A. Sintaksonomicheskie izmeneniya rastitelnogo pokrova lugovoy stepi zapovednika «Mihaylovskaya tselina» (Sumskaya oblast, Ukraina) [Syntaxonomic changes in the vegetation of the meadow steppe of the Mikhailovskaya tselina nature reserve (Sumy region, Ukraine)]. Rastitelnost Rossii; 2006, 9, s 43–57. (In Russian)
4. Tkachenko, V. S. Determinirovano prirodoy [Determined by nature]. Stepnoy byulleten; 2014, 40, s 5–8. (In Russian)
5. Diduh, Ya. P. Chto myi dolzhnyi ohranyat v stepnyih zapovednikah? [What should we protect in the steppe reserves?]. Stepnoy byulleten; 2014, 40, s 8–11. (In Russian)
6. Lyisenko, G. N. Stepnyie zapovedniki i absolyutno zapovednyiy rezhim: poiski kompromissa [Steppe reserves and absolutely reserved regime: search for a compromise]. Stepnoy byulleten; 2014, 40, s 11–16. (In Russian)
7. Boreyko, V. E.; Brinih, V. A.; Parnikoza, I. Yu. Kritika senokosheniya i inyih regulyatsionnyih meropriyatiy na stepnyih i drugih territoriyah strogogo prirodoohrannogo rezhima (kategoriya I-A MSOP/IUCN); [Criticism of haying and other regulatory measures in the steppe and other territories of strict environmental protection (category I-A of IUCN / IUCN)]. Logos: Kiev, 2017; s 136. (In Russian)
8. Skliar, V. H.; Skliar, Yu. L. Systemnyi pidkhid do optymizatsii okhorony pryrodnykh kompleksiv [System approach to optimization of protection of natural complexes]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 2003, 60 (4), s 388–396. (In Ukrainian)
9. Parakhonska, N. O.; Tkachenko, V. S. Zminy florystychnoho skladu Mykhailivskoi tsilyny v umovakh zapovidnosti [Changes in the floristic composition of the Mikhailovska tselina in the conditions of conservation]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 1984, 41 (5), s 13–16. (In Ukrainian)
10. Tkachenko, V. S.; Didukh, Ya. P.; Henov, A. P.; Dudka I. O.; Vasser, S. P. Ukrainskyi pryrodnyi stepovyi zapovidnyk. Roslynnyi svit [Ukrainian Natural Steppe Reserve. Plant life]. Fitosotsiotsentr: Kyiv, 1998; s 280. (In Ukrainian)
11. Rodinka, O. S. Florystychni zminy u zapovidnyku «Mykhailivska tsilyna» ta ïkh prychyny [Floristic changes in the Mikhailovska tselina reserve and their causes]. Pryrodnychi nauky; 2014, 11, s 52–57. (In Ukrainian)
12. Zlobin, Yu. A.; Sklyar, V. G.; Klimenko, A. A. Populyatsii redkih vidov rasteniy: teoreticheskie osnovyi i meton dika izucheniya; [Populations of rare plant species: theoretical foundations and methods of study]. Universitetskaya kniga: Sumyi, 2013, s 439. (In Russian)
13. Didukh, Ya. P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication; Phytosociocentre: Kyiv, 2011; p 176.
14. Zhukova, L. A. Ekologicheskie shkalyi i metodika analiza ekologicheskogo raznoobraziya rasteniy; [Ecological scales and methods for analyzing the ecological diversity of plants]. Yoshkar-Ola, 2010; s 368. (In Russian)
15. Perehrym, M. M.; Andrienko, T. L. Pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytorii ta pryrodnykh rehioniv Ukraïny [Lists of regionally rare plants of administrative territories and natural regions of Ukraine]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 2014, 71 (3), s 286–295.
16. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit; za red. Ya. P. Didukha [Red Book of Ukraine. Plant life]. – Hlobalkonsaltynh: Kyiv, 2009, c 900. (In Ukrainian)
17. Zakharov, V. L.; Petrishheva, T.; Morgachjova, N. V. Rare Vascular Plant Species in the Lipetsk Region: Vital Status Assessment. EurAsian Journal of BioSciences; 2017, 11, p 78–84.
18. Mesipuu, M.; Shefferson, R.; Kull, T. Weather and herbivores influence fertility in the endangered fern Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Plant Ecology; 2009, 203 (23), https://doi.org/10.1007/s11258-008-9501-3.
19. Látr, A. M.; Curı́ková, M.; Baláz, M.; Jurcák, J. Mycorrhizas of Cephalanthera longifolia and Dactylorhiza majalis, two terrestrial orchids. Annales Botanici Fennici; 2008, 45, p 281–289.
20. Leonova, A. A.; Shilova, I. V.; Petrova, N. A.; Kostetskiy, O. V. Osobennosti semennogo razmnozheniya ryabchika russkogo (Fritillaria ruthenica Wikstr.) v estestvennyih populyatsiyah [Features of seed reproduction of Russian grouse (Fritillaria ruthenica Wikstr.) In natural populations.]. Byulleten Botanicheskogo sada Saratovskogo gosuniversiteta; 2016, 14 (1), s 43–48. (In Russian)
21. Bielan, S. S. Ontohenetychna struktura populiatsii ridkisnoho vydu Gladiolus tenuis na hradiienti fenisytsialnoi dyhresii zaplavnykh luk (Sumskyi heobotanichnyi okruh) [The ontogenetic structure of populations of the rare Gladiolus tenuis species on the gradient of the phenyssial floodplain meadow digression (Sumy geobotanical district)]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ahronomiia i biolohiia; 2014, 3, s 20–24. (In Ukrainian)
22. Maslennikov, A. V.; Maslennikova, L. A.; Pashina, A. A. Sovremennoe sostoyanie tsenopopulyatsiy irisa borovogo (Iris pineticula Klok.) v tsentralnoy chasti Privolzhskoy vozvyishennosti [The current state of coenopopulations of Iris pine forest (Iris pineticula Klok.) In the central part of the Volga Upland]. Sovremennyie problemyi evolyutsii i ekologii; 2016, s 393. (In Russian)
23. Chui, O. V.; Shumska, N. V. Biometrychni parametry heneratyvnykh osobyn Pulsatilla patens (l.) Mill. u tsenopopuliatsiiakh Zakhidnoho Podillia [Biometric parameters of generative individuals Pulsatilla patens (l.) Mill. in the West Podillya population]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Biolohichni nauky; 2014, 36, s 124–128. (In Ukrainian)
24. Kosyukova, O. V.; Demochko, Yu. A.; Petrova, N. A.; Shilova, I. V. Semennoe razmnozhenie Pulsatilla patens (L.) Mill. i Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [Seed propagation of Pulsatilla patens (L.) Mill. and Pulsatilla pratensis (L.) Mill.]. Byulleten Botanicheskogo sada Saratovskogo gosuniversiteta; 2014, 12, s 110–119. (In Russian)
25. Bochenková, M.; Hejcman, M.; Karlík, P. Effect of plant community on recruitment of Pulsatilla pratensis in dry grassland. Scientia agriculturae bohemica; 2012, 43 (4), p 127–133.
26. Kuzemko, A. A.; Chekanov, M. M. Ekoloho-tsenotychni osoblyvosti Pulsatilla pratensis (L.) Mill. u Pravoberezhnomu Lisostepu Ukraïny [Ecological-cenotic features of Pulsatilla pratensis (L.) Mill. in the Right-bank Forest-Steppe of Ukraine]. Introduktsiia roslyn; 2014, 1, s 30–36. (In Ukrainian)
27. Andriienko, T. L. Ridkisni vydy sudynnykh roslyn Ukrainskoho Polissia [Rare species of vascular plants of the Ukrainian Polesie]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal; 2008, 65 (5), s 666–673. (In Ukrainian)
28. Skliar, V. H.; Zlobin, Yu. A. Vnutrishnopopuliatsiina struktura ta metodyka yii vyvchennia u derevnykh lisoutvoriuiuchykh vydiv [Intra-population structure and method of its study in tree species]. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal; 2013, 9 (3), s 316–329. (In Ukrainian)
29. Skliar, V. H.; Skliar, Yu. L.; Hudakov, O. O.; Tykhonova, O. M. Kharakterystyka pryrodnykh kompleksiv Hetmanskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Characteristics of natural complexes of the Hetman National Natural Park]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ahronomiia i biolohiia»; 2012, 2 (23), s 13–17. (In Ukrainian)
30. Skliar, V. H. Pryrodne ponovlennia duba zvychainoho na terytorii Novhorod-Siverskoho Polissia: poshyrenist u fitotsenozakh ta dyferentsiatsiia yikh umov za stupenem spryiatlyvosti dlia tsoho protsesu [Natural regeneration of common oak in the territory of Novgorod-Seversky Polissia: prevalence in phytocenoses and differentiation of their conditions by the degree of favorableness for this process]. Pytannia bioindykatsii ta ekolohii; 2013, 18 (2), s 56–70. (In Ukrainian)

Published

2019-12-24

How to Cite

Klymenko, H., & Sherstiuk, M. (2019). Rare Plants of the Mykhailivs’ka Tsilyna Nature Reserve. Notes in Current Biology, (4(388). https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-388-4-47-56