Adaptation potential of the cardiovascular system in schoolchildren of pubertal age

Authors

  • Тetyana Shevchuk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Alona Romaniuk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Liudmyla Aponchuk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Viktor Romaniuk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Bogdana Bila Lutsk Lyceum No. 14 named after Vasyl Sukhomlynsky of the Lutsk City Council

DOI:

https://doi.org/10.29038/NCBio.23.1-11

Keywords:

adaptation potential, cardiovascular system, physical development, schoolchildren of prepubertal age, schoolchildren of pubertal age

Abstract

Knowledge about the physical development and adaptive capabilities of the cardiovascular system in schoolchildren is necessary to understand all the changes that can cause pathologies in adolescence. The ability to correctly find an approach to the study of the physical development of both an individual teenager and in a team, and dynamic monitoring of it in healthy and sick schoolchildren, will allow timely detection of probable symptoms of damage to the body and somatic diseases, which will contribute to the prevention of the development of the disease itself, as well as the prevention of complications at the preclinical stage.

The study of physical development and adaptive reserves of the body at the beginning and at the end of the puberty period was carried out in the work. For this, a contingent of subjects aged 10–11 years (prepubescent period) and 15–16 years old (post-pubertal period) was selected. A total of 61 students were examined.

The obtained results showed that, according to the centile tables, the physical development of schoolchildren in the prepubertal period was worse than in the postpubertal period. At the age of 15–16, there are more persons with very high, high and above average levels of physical development. Children before puberty have a 100% mesomorphic physique. At the end of puberty, individuals with different somatotypes were observed: 68 % (21 individuals) have an average harmonious development, or a mesomorphic body type. Disharmonious physical development with stunted growth (brachymorphic type) is noted in boys, while stretching processes prevail in girls (dolichomorphic type). The adaptive capabilities of the body deteriorate with age. 53 % of 5th graders have satisfactory adaptation capabilities, and only 33 % of 11th graders.

Thus, schoolchildren in the prepubertal period have better adaptation reserves of the body (there are no persons with unsatisfactory adaptation) than in the postpubertal period. Therefore, the adaptive capabilities of the body deteriorate with age. This is obviously influenced by hormonal changes during puberty, as well as systematic physical and mental stress.

References

Bohdanovska, N. V.; Boichenko, Yu. B. Dynamika adaptyvnykh mozhlyvostei orhanizmu ditei shkilnoho viku protiahom navchalnoho roku [Dynamics of adaptive capacities of school age children’s organism during academic year]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Fizychne vykhovannia ta sport; 2014. № 1, S. 12–120. (in Ukrainian)

Horban, D.; Yusupova, O. Funktsionalni mozhlyvosti kardiorespiratornoi systemy v osiiu yunatskoho viku u period pandemii Sovid-19 [Functional capacity of the cardiorespiratory system of a dolescents during the COVID-19 pandemic]. Notatky suchasnoi biolohii, 2022, № 1, S. 63–68. (in Ukrainian)

Kalinichenko, I. O. Informatyvnist indeksnykh sposobiv otsinky somatotypiv u ditei [Information index ways of estimation type of the constitution at children]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi: zbirnyk naukovykh prats, 2009. № 3, S. 72–75. (in Ukrainian)

Kots, S. M.; Kots, V. P.; & Luhanska, V. O. Adaptatsiinyi potentsial suchasnykh ditei vikom 10–11 rokiv [Adaptation potential of modern children aged 10–11 years]. Osvita i zdorov’ia pidrostaiuchoho pokolinnia: Materialy tretoho mizhnarodnoho sympoziumu: Zb. nauk. prats v 2-kh chastynakh / Za red. Strashka S. V. 3. (1). K.: Alaton, 2021, S. 94. (in Ukrainian)

Kots, S. M.; Kots, V. P.; Kovalenko, P. H. Dynamika pokaznykiv funktsionalnoho stanu sertsevo-sudynnoi systemy ditei shkilnoho viku pid vplyvom korektsiinoho kompleksu [Dynamics of the functional state of the cardiovascular system of school-age children under the influence of a corrective complex]. Pryrodnychyi almanakh (biolohichni nauky), 2021, 31: 35–44. (in Ukrainian)

Kots, S.; Kots, V.; Udovyk, T. Adaptatsiinyi potentsial suchasnykh ditei vikom 10–11 rokiv [Adaptation potential of modern children aged 10–11 years]. Zbirnyk naukovykh prats SCIENTIA; 2021. vylucheno iz https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12429 (in Ukrainian)

Lytvynenko, O. D. Adaptatsiinyi potentsial yak systema adaptyvnostei osobystosti [Adaptation potential as a system of adaptivity of the person]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky», 2018. 1(2), 74–81. (in Ukrainian)

Liakh, Yu. Ye.; Hur’ianov, V. H.; Hrytsai, O. S. Komp’iuterna tekhnika ta metody matematychnoi statystyky [Computer technology and methods of mathematical statistics]. Naukovo-dokazova praktychna diialnist u fizychnii terapii: metod rek. dlia samostiinoi pidhotovky do prakt. zaniat. Lutsk: Vezha-Druk, 2017. 97 s. (in Ukrainian)

Maiorova, O. R. Monitorynh adaptatsiinykh mozhlyvostei u suchasnykh ditei [Monitoring adaptation capabilities of modern children]. Kontseptualni shliakhy rozvytku nauky ta osvity (chastyna I): materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii m. Lviv, (12–13 liutoho 2020 roku). Lviv: Lvivskyi naukovyi forum, 2020. S. 44. (in Ukrainian)

Palevych, S.; Piddubnyi, O.; Siianko, O.; Tsymbaliuk, Zh.; Kozieiev, I., & Shyp, N. Porivnialnyi analiz adaptyvnykh mozhlyvostei orhanizmu shkoliariv 10–12 rokiv [Comparative analysis of adaptive opportunities body organism 10–12 years]. Visnyk Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorov’ia liudyny, 2021, (21), 21–28. (in Ukrainian)

Polka, N. S.; Hozak, S. V.; Stankevych, T. V. Udoskonalennia medyko-profilaktychnoho zabezpechennia ditei u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh – vymoha chasu [Improvement of medico-preventive provision of the children in secondary schools is a need of time]. Dovkillia ta zdorov’ia, 2009, 1, 52–54. (in Ukrainian)

Romaniuk, A. P.; Shevchuk, T. Ya.; Aponchuk, L. S. Osoblyvosti adaptatsiinykh mozhlyvostei sertsevo-sudynnoi systemy u ditei molodshoho shkilnoho viku [Features of the adaptation opportunities of the cardiovascular system in school-age children]. Acta Paedagogisa Volynienses, 2023, 2. S. 69–78. (in Ukrainian)

Published

2023-06-30

How to Cite

Shevchuk Т., Romaniuk, A., Aponchuk, L., Romaniuk, V., & Bila, B. (2023). Adaptation potential of the cardiovascular system in schoolchildren of pubertal age. Notes in Current Biology, (1 (5), 76–81. https://doi.org/10.29038/NCBio.23.1-11

Issue

Section

Human and Animal Physiology