Bats of the Kremenetski Hory National Nature Park. The first record of Myotis alcathoe in Ternopil oblast

Authors

  • Lena Godlevska Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
  • Maria Savchenko Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-1-1-8

Keywords:

bats, Ukraine, Kremenetski Hory national park, fauna, conservation, monitoring

Abstract

The work represents the results of the bat fauna survey in the Kremenetski Hory National Nature Park and adjacent areas, where, in 2018–2019 years, we recorded 12 bat species. Four of them (Myotis alcathoe, M. bechsteinii, M. dasycneme, M. nattereri) were recorded for the first time in the study area. The find of Myotis alcathoe is the first record of the species in Ternopil oblast and one of the few in Ukraine as a whole. The Kremenets mine was surveyed in different seasons, and 10 bat species were found there. The mine is an important bat hibernacula (in winter 2019, over 250 bat individuals were recorded here), as well as the autumn swarming site. The survey results demonstrate the importance of this underground site for the conservation and monitoring of bats in Ukraine and eastern Europe.

References

Shtohryn, M. O.; Bairak, O. M.; Tsaryk, L. P.; Onyshchenko, V. A.; Bondar, O. I.; Bohomaz, M. V.; Lukisha, V. V; Onuk, L. L.; Tsaryk, P. L.; Shtohun, A. O.; Tymoshenko, O. L.; Lypka, L. O.; Dovhaniuk, I. Ya. Natsionalnyi pryrodnyi park «Kremenetski hory»: suchasnyi stan ta perspektyvy zberezhennia, vidtvorennia, vykorystannia pryrodnychykh kompleksiv ta istorykokulturnykh tradytsii / kol. avt. za red. M. O. Shtohryn, O. M. Bairak. TVO «VTO Typohrafiia vid A do Ya»: Kyiv, 2017; 296 s.

Tatarynov, K. A. Zviri zakhidnykh oblastei Ukrainy. Vyd-vo AN URSR: Kyiv, 1956; 188 s.

Tatarynov, K. A. Vidomosti po teriofauni Volynskoho Polissia. Nauk. zapysky Kremenets. derzhavnoho ped. in-tu. 1960, 5, s 157–183.

Tatarynov, K. A. Fauna khrebetnykh zakhodu Ukrainy. Vyshcha shk. pry Lviv. un-ti: Lviv, 1973; 257 s.

Tyshchenko, V. Fauna kazhaniv (Chiroptera) pryrodnoho zapovidnyka "Medobory". Rol pryrodno-zapovidnykh terytorii Zakhidnoho Podillia ta Yury Oitsovskoi u zberezhenni biolohichnoho ta landshaftnoho riznomanittia: zb. nauk. prats pryrod. zapovidnyka «Medobory». Lileia: Hrymailiv, 2003; s 519–540.

Godlevska, L. Rezultaty roboty kyivskoho kontakt-tsentru z rukokrylykh u 2012–2015 rokakh. Proceedings of the Theriological School. 2015, 13, s 11–19.

Godlevska, O. V.; Petrushenko, Ya. V.; Tyshchenko, V. M.; Zagorodniuk, I. V. Zymovi skupchennia kazhaniv (Chiroptera) u pecherakh Tsentralnoho Podillia (Ukraina). Vestnіk zoologii. 2005, 39(2), s 37–45.

Vikyrchak, O.; Ploshchanskyi, P.; Bachynskyi, A.; Mykytiuk, T. Sklad zymovykh ahrehatsii kazhaniv (Chiroptera) u skhovyshchakh pechernoho typu Ternopilskoho Prydnisteria (obliky 2021 roku). Theriologia Ukrainica. 2021, 22, s 111–124.

Tyshchenko, V. M. Znakhidky Myotis nattereri i Myotis bechsteinii (Mammalia, Chiroptera) na pivdni Ternopilskoi oblasti. Vestnіk zoologii. 1999, 33 (3), s 100.

Tyshchenko, V. M. Piznolitni skupchennia kazhaniv (Chiroptera) u pidzemelliakh Podillia. Uchenye zapіsky TNU. Seriia "Byolohiia, khymyia". 2004, 17(56) (2), s 98–104.

Vikyrchak, O. Rezultaty oblikiv troglofilnykh vydiv rukokrylykh Serednoho Prydnisteria (Ukraina) u 1984–2000 rokakh. Theriologia Ukrainica. 2018, 16, s 25–50.

Kusnezh, O. Ridkisni vydy rukokrylykh (Chiroptera) u fondakh Zoolohichnoho muzeiu Lvivskoho NU imeni I. Franka. Zoolohichni kolektsii ta muzei: zbirnyk naukovykh prats. Natsionalnyi naukovo-pryrodnychyi muzei NAN Ukrainy: Kyiv, 2014; s 63–66.

Godlevska, O. V.; Tyshchenko, V. M.; Ghazali, M. A. Suchasnyi stan populiatsii trohlofilnykh rukokrylykh Podillia i Serednoho Prydnistrovia (Ukraina). Zapovidna sprava v Ukraini. 2010, 16(2), s 53-64.

Vikyrchak, O. K.; Zagorodniuk, I. V. Novi znakhidky ridkisnykh vydiv ssavtsiv na terytorii Chernivetskoi oblasti. Problemy vyvchennia y okhorony tvarynnoho svitu u pryrodnykh i antropohennykh ekosystemakh. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu z chasu opublikuvannia rehionalnoho zvedennia «Zhyvotnyi mіr Sovetskoi Bukoviny» (m. Chernivtsi, 13 lystopada 2009 r.). Chernivtsi, 2010; s 152–156.

Bashta, A.-T. V.; Vikyrchak, O. K. Obliky zymuiuchykh rukokrylykh (Chiroptera) u deiakykh pidzemelliakh terytorii Natsionalnoho pryrodnoho parku «Dnistrovskyi kanion» i na prylehlykh diliankakh (2013/2014 roky). Rehionalni aspekty florystychnykh i faunistychnykh doslidzhen: materialy Druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. (24‒25 kvit. 2015 r., smt Putyla, Chernivetska obl., Ukraina). Chernivtsi, 2015; s 288–291.

Mitchell-Jones, A. J.; Bihari, Z.; Masing, M.; Rodrigues, L. Protecting and managing underground sites for bats. UNEP/EUROBATS: Bonn, 2007: 38 p.

Published

2022-06-30

How to Cite

Godlevska, L., & Savchenko, M. (2022). Bats of the Kremenetski Hory National Nature Park. The first record of Myotis alcathoe in Ternopil oblast. Notes in Current Biology, (1 (1), 51–54. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-1-1-8