Features of formation and functioning of phytoplankton of a small river Hlybochok (Dnieper basin)

Authors

  • Iulia Sheliuk Zhytomyr Ivan Franko State University
  • Olena Zhytova Polissia National University
  • Anastasia Zhukovska Zhytomyr Ivan Franko State University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-1-1-5

Keywords:

phytoplankton, Hlybochok river, population, biomass, primary products

Abstract

Based on the analysis of taxonomic composition, information diversity, quantitative indicators of algae groups of plankton, primary products and destruction of organic matter, their temporal and spatial dynamics, the structure and functioning of phytoplankton of a small river are established. by indicator species of algae and biotic indices. For the first time, 74 species of algae, represented by 85 intraspecific taxa, including the nomenclature type of the species, were identified in the phytoplankton of the Hlybochok River.
Phytoplankton of the Hlybochok River was characterized as green-eugleno-diatomaceous by the number of species and intraspecific taxa, as well as the composition of the leading genera. For the first time, 9 species (11 v.v.t.) were identified - new for Ukrainian Polissya.
In the structure of the phytoplankton of the watercourse, the leading role belonged to planktonic forms, oligogalobals-indifferent in relation to halo, indifferent in relation to pH and rheophilicity of waters and their oxygen saturation. The predominance of saprobity indicators corresponding to class III water quality was noted in the watercourse, but class II indicators are also statistically significant.

The frequency of occurrence in the phytoplankton of the Hlybochok River was dominated by blue-green (average frequency reached
13.6%), green (7.7%), diatoms (6.2%) and euglenae algae (4.8%). The maximum frequency of occurrence were: Chlamydomomas globosa Snow (67%), Oscillatoria amphibia Ag. ex Gom. (55%), Oscillatoria planctonicа Wolosz. (41%), Aphanizomenon flos-aquae (Lyngb.) Breb. (31%), Traсhelomonas volvocina Ehrb. (33%).
The average biomass during 2019–2020 was 2,17  0,15 mg / dm3, the number was 56,15  1,30 million cells / dm3. Structural departments in the formation of biomass in the spring were – Dinophyta (32%), Chlorophyta (26%), Cyanoprokaryota (24%), in the summer – Cyanoprokaryota (80%), Chlorophyta (10%), in autumn – Cyanoprokaryota (78%), Chlorophyta (10%).
According to the phytoplankton biomass and the intensity of photosynthesis, the Hlybochok River belongs to the III class of water
quality. The predominance of production processes over destructive ones in the river indicates the autotrophic direction of production-destructive processes and testifies to the processes of self-pollution of the river ecosystem due to intensive vegetation of algae.

References

Snizhko S. I., Sirenʹkyy S. P. Zahalʹna kharakterystyka hidrokhimichnoho rezhymu vody richok Zhytomyrsʹkoyi oblasti. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya; 2000. 1, s. 78–79.

Igoshin N. I. Problemy vosstanovleniya i okhrany malykh rek i vodoyemov. Gidroekologicheskiye aspekty : uchebnoye posobiye. Burun Kniga : Khar'kov, 2009; 240 s.

Shcherbak V. I. Fitoplankton Dnepra i yego vodokhranilishch. Rastitel'nost' i bakterial'noye naseleniye Dnepra i yego vodokhranilishch. Naukova dumka : Kiyev, 1989; s 77–84.

Afanasʹyev S. O., Vasylʹchuk T. O., Lyetytsʹka O. M. ta in. Otsinka ekolohichnoho stanu richky Pivdennyy Buh u vidpovidnosti do vymoh Vodnoyi ramkovoyi dyrektyvy YES. TOV «NVP «Interservis» : Kyyiv, 2012; s. 1–28.

Sirenko L. A., Yevtushenko N. YU. Komarovskiy F. YA. Gidrobiologicheskiy rezhim Dnestra i yego vodotokov / pod red. L. P. Braginskogo. Naukova dumka : Kiyev, 1992; s. 90–147.

Barinova S. S., Medvedeva L. A., Anisimova O. V. Vodorosli-indikatory v otsenke kachestva okruzhayushchey sredy. VNII prirody : Moskva, 2000; 150 s.

Sladechek V. Systema yakosti vody z biolohichnoyi tochky zoru. Ergebnisse der Limnologie; 1973. 7, s. 1–128.

Vatanabe T. Biolohichnyy indykator dlya otsinky orhanichnoho zabrudnennya vody. Yaponiya Dzh. z doslidzhenʹ zabrudnennya vody; 1986. 19, s. 7–11.

Van Dam N., Mertens A., Sinkelʹdam Dzh. A. Kodovanyy kontrolʹnyy spysok ta znachennya ekolohichnoho indykatora prisnovodnykh diatomovykh vodorostey Niderlandiv. Niderlandsʹkyy zhurnal Aquatic Ecology; 1994. 28, s. 117–133.

Metody hidroekolohichnykh doslidzhenʹ poverkhnevykh vod; red. V. D. Romanenka. LOHOS: Kyyiv, 2006; s 8–24.

Shelyuk Yu. S. Porivnyalʹna otsinka metodiv vyznachennya produktsiyi fitoplanktonu u vodoymakh, shcho vidriznyayutʹsya za trofichnym stanom i shvydkistyu vody. Hidrobiol. J; 2017, 53 (6), S. 37–48.

Odum Yu. Ecology. Mir: Moscow, 1986; 740 p.

Shelyuk Yu.V. S. Bioindikatsionnyy analiz vidovogo sostava fitoplanktona pritokov reki Pripyat' (Ukraina). Mezhdunarodnyy zhurnal vodorosley; 2017, 19, S. 147–162.

Shelyuk, Yu. S., Shcherbak, V. I. Strukturno-funktsionalʹni pokaznyky fitoplanktonu v richkakh baseyniv Pryp'yati ta Tetereva. Hidrobiolohichnyy zhurnal; 2018, 54 (3), s 10–23.

Tockner K., Uehlinder U., Robinson Ch. Richky Yevropy. Akademichna presa: Amsterdam-London, 2009; 246 р.

Barinova S. Dynamika riznomanitnosti vodorostey, ekolohichna otsinka ta monitorynh v richkovykh ekosystemakh skhidnoho Seredzemnomor'ya. Nova Science Publishers: Nʹyu-York, 2011; 278 s.

Polimene L., Brunet C., Butenschön M., Martinez-Vicente V., Widdicombe C., Torres R., Allen J. Modelyuvannya svitlovoyi suktsesiyi fitoplanktonu. Zhurnal doslidzhenʹ planktonu; 2014. 36(1), s. 214–229.

Den Dzh., Tsinʹ B., Sarvala Dzh., Salmazo N., Chzhu H., Ventelʹ A.-M., Chzhan YU., Hao H., Nurminen L., Kirkkala T., Tarvaynen M., Vuorio K. Kompleksy fitoplanktonu po-riznomu reahuyutʹ na poteplinnya klimatu ta evtrofikatsiyu: pryklad iz Pyukhyayarvi ta Taykhu. Zhurnal doslidzhenʹ Velykykh ozer; 2016. 42(2), s. 386–396.

Babichenko V.M., Nikolayeva V.M., Hushchyna L.M. Zminy temperatury povitrya na terytoriyi Ukrayiny naprykintsi KHKH ta na pochatku KHKHI stolittya. Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal; 2007. 4, s. 3–12.

Shelyuk YU.S., Astakhova L.Y. 2021. Suktsesiya fitoplanktonu v antropohenniy ta klimatychno-ekolohichniy transformatsiyi prisnovodnykh ekosystem. riznomanitnistʹ biosystem; 2021. 29(2), s. 119 – 128.

Aleksandrov B., Boltachov A., Kravchenko T., Lyashenko A., Son M., Tsarenko P., Zhukinsʹkyy V. Tendentsiyi invaziyi vodnykh chuzhoridnykh vydiv v Ukrayini. vodni vtorhnennya; 2007. 2(3), s. 215–242.

Paerl H.W., Huisman J. Zmina klimatu: katalizator hlobalʹnoho poshyrennya shkidlyvoho tsvitinnya tsianobakteriy. Zvity pro mikrobiolohiyu navkolyshnʹoho seredovyshcha; 2009. 1 (1), s. 27–37.

Tsarenko P. M., Vasser S. P., Nevo YE. Vodorosti Ukrayiny: riznomanitnistʹ, nomenklatura, systematyka, ekolohiya ta heohrafiya. Vol. 1. Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Gaucocystophyta ta Rhodophyta. Hanter Verlah: Rahhell. 2006; 713 s.

Tsarenko P. M., Vasser S. P., Nevo YE. Vodorosti Ukrayiny: riznomanitnistʹ, nomenklatura, systematyka, ekolohiya ta heohrafiya. Vol. 2. Bacillariophyta. Ganter Verlag : Ruggell, 2009; 413 s.

Tsarenko P. M., Vasser S. P., Nevo YE. (2011) Vodorosti Ukrayiny: riznomanitnistʹ, nomenklatura, systematyka, ekolohiya ta heohrafiya. Vol. 3. Chlorophyta. Ganter Verlag : Ruggell, 2011; r. 511 s.

Tsarenko P. M., Vasser S. P., Nevo YE. Vodorosti Ukrayiny: riznomanitnistʹ, nomenklatura, systematyka, ekolohiya ta heohrafiya. Vol. 4. Charophyta. Hanter Verlah : Ruggell, 2014; 703 s.

Published

2022-06-30

How to Cite

Sheliuk, I., Zhytova, O., & Zhukovska, A. (2022). Features of formation and functioning of phytoplankton of a small river Hlybochok (Dnieper basin). Notes in Current Biology, (1 (1), 29–35. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2022-1-1-5