Connection of Spatial-time Orientation with Equilibrium of Nervous Processes in People of Different Ages

Authors

  • Bogdan Artemenko Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2020-1-389-80-85

Keywords:

volleyball, ontogenesis, balance of nervous processes, neurodynamic functions, spatial and temporal orientation

Abstract

The article presents the results of a study of the relationship between the balance of nervous processes and the properties of the CNS to spatial and temporal orientation in people of different ages and physical activity using computer techniques "Diagnostic-1" and "Intest" and of motor tests. It is established that with age the property to space-time orientation improves regardless of the level of motor activity. The results that reflect the balance of nervous processes showed that volleyball players compared to non-athletes had better performance in the studied age groups. For volleyball players from 16 years and older, the connection between the balance of nervous processes and the properties of orientation in space and time was found.

References

1. Korobeinikova, L. G.; & Zapovitryana, O. B.; & Mishchenko, V. S. (2016). Vikovi osobly`vosti psy`xofiziologichnogo stanu u elitny`x sportsmeniv [Age features of psychophysiological condition in elite athletes]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. (Bulletin of Cherkasy University); 19. 76-82. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2015_19_12 (In Ukr).
2. Korobeynikova, L. G. (2016). Peredstartovi reakciyi nejrody`namichny`x funkcij elitny`x sportsmeniv v umovax ekstremal`noyi sporty`vnoyi diyal`nosti [Pre-start reactions of neurodynamic functions of elite athletes in the conditions of extreme sports activity]. Visnyk problem biolohiï i medycyny (Bulletin of problems of biology and medicine); 4. 257-263. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_1_53 (in Ukr.).
3. Lyzohub, V. S.; & Pustovalov V. O.; & Suprunovich V. O.; & Grechukha S. V. (2017). Suchasni pidxody` do realizaciyi vidboru futbolistiv vy`sokoyi kvalifikaciyi za pokazny`kamy` nejrody`namichny`x vlasty`vostej vy`shhy`x viddiliv central`noyi nervovoyi sy`stemy` [Modern approaches to the implementation of the selection of high-skilled football players according to the indicators of neurodynamic properties of the higher parts of the central nervous system]. Slobozhanskyi Naukovo-Sportyvnyi Visnyk. (Slobozhansky Scientific and Sport Herald); 2. 81-85.
4. Lyzohub, V. S.; & Suprunovich, V. O.; & Grechukha, S. V. (2017). Innovacijny`j pidxid vy`znachennya ta ocinky` special`noyi pidgotovlenosti futbolistiv vy`sokoyi kvalifikaciyi [An innovative approach to identifying and evaluating the qualifications of highly skilled football players]. Science and Education. (Science and Education); 8. 15-22. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2017-8-doc/2017-8-st2 (In Ukr.).
5. Artemenko, B. O.; & Glazyrin, I. D. (2014). Vply`v morfo-funkcional`nogo rozvy`tku ta nejrody`namichny`x i psy`xofiziologichny`x funkcij na yakist` igrovoyi diyal`nosti volejbolistiv riznogo amplua [Influence of morphofunctional development and neurodynamic and psychophysiological functions on the quality of playing activity of volleyball players of different role]. Nauka i osvita. (Science and education); 8. 7-10 http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_8_3 (in Ukr.).
6. Platonov, V. N. (2017). Ruxovi yakosti ta fizy`chna pidgotovka sportsmeniv [Motor qualities and physical training of athletes]. Olympic literature. Kiev. 185-187 (In Ukr).
7. Burtsev, A. V. (2011). Sovershenstvovanie prostranstvenno-vremennoj orientirovki u kvalificzirovanny`kh volejbolistov [Improving the spatial and temporal orientation of qualified volleyball players]. Pedahohika, psycholohija ta medyko-biolohični problemy fizyčnoho vychovannja i sportu (Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical and sports); 3. 34-37 https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-prostranstvenno-vremennoy-orientirovki-u-kvalifitsirovannyh-voleybolistov (in Rus.).
8. Artemenko, B. O.; & Glazyrin, I. D. (2013). Vply`v koordy`nacijny`x zdibnostej gravciv na vy`konannya texnichny`x pry`jomiv volejbolu [The influence of players' coordination skills on the performance of volleyball techniques]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. (Bulletin of the Carpathian University); 17. 180-184. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_33 (In Ukr.).
9. Boychenko, N. V. (2019). Rozvy`tok ta vdoskonalennya koordy`nacijny`x zdibnostej v dzyudo [Development and improvement of coordination skills in judo]. Problemy i perspektyvy rozvytku sportyvnykh ihor i yedynoborstv u vyshchykh zakladakh navchannia. (Problems and prospects for the development of sports games and martial arts in higher education); 1. 12-16 http://www.sportsscience.org/index.php/combat/article/view/835 (in Ukr).
10. Makarenko, M. V. (2014). Zv'yazok uspishnosti psy`xomotornoyi diyal`nosti z vy`kly`kanoyu akty`vnistyu mozku lyudej z rizny`my` indy`vidual`no-ty`pologichny`my` vlasty`vostyamy` vy`shhy`x viddiliv central`noyi nervovoyi sy`stemy` [Linking the success of psychomotor activity with the activity of the brain activity of people with different individually-typological properties of higher departments of the central nervous system]. Fiziolohichnyi zhurnal. (Physiological journal); 3. 65-66. (In Ukr.).
11. Mishchenko, V. S.; & Korobeinikova, L. G.; & Korobeinikov, G. V. (2017). Psy`xofiziologichny`j stan vy`sokokvalifikovany`x sportsmeniv z rizny`m rivnem nejrody`namichny`x funkcij [Psychophysiological state of highly skilled athletes with different level of neurodynamic functions]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. (Bulletin of Cherkasy University); 2. 45-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2017_2_8 (In Ukr.).
12. Moran, А. (2009). Kognity`vna psy`xologiya u sporti: progres ta perspekty`vy` [Cognitive psychology in sport: pro-gress and prospects]. Psychology of Sport and Exercise. (Psychology of Sport and Exercise); 4 . 420-426 (In Uk.).
13. Throne, R. A. (2014). Kontrol` special`noyi pidgotovlenosti kvalifikovany`x sportsmeniv u bojovomu sambo [Control of Special Preparedness of Qualified Athletes in Combat Sambo]. Sc cand. diss. [abstract]. Kiev, 22.
14. Nikitenko, O. V. (2018). Rozvy`tok spry`tnosti ta koordy`naciyi sportsmeniv, yaki zajmayut`sya rukopashny`m boyem [Development of agility and coordination of athletes engaged in hand-to-hand combat]. Teoriia I Metodyka Fizychnoho Vykhovannia I Sportu. (Theory and methodology of physical education and sport); 4. 25-30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2018_4_5. (In Ukr.).
15. Nikitenko, O. V. (2017). Lovkost` i koordinacziya v sisteme fizicheskoj podgotovki zanimayushhikhsya, speczializiruyushhikhsya v sportivnoj bor`be i boevy`kh iskusstvakh [Dexterity and coordination in the physical training system of those who specialize in sports and martial arts]. Nauka V Olympyiskom Sporte. (Science in Olympic sports); 4. 4-16 http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2017_4_2 (In Ukr.).
16. Rovnii, A. S.; & Lyzohub, V. S. (2016). Psy`xosensorni mexanizmy` upravlinnya ruxamy` sportsmeniv [Psychosensory mechanisms for controlling the movements of athletes]. KhNADU: Kharkiv; 359 р. (In Ukr.).
17. Makarenko, M. V.; & Lyzohub, V. S. (2011). Ontogenez psy`xofiziologichny`x funkcij lyudy`ny` [Ontogenesis of psychophysiological functions of a person]. Vertical: Cherkassy; 256 р. (In Ukr.).
18. Sato, N. (2008). Reakciya sercevo-sudy`nnoyi sy`stemy` na psy`xichny`j stres: vzayemozv'yazok z menstrual`ny`m cy`klom ta stattyu [Cardiovascular reactivity to mental stress: relationship with menstrual cycle and gender]. J. Physiol. Anthropology Appl. Human. Sci. (J. Physiol. Anthropology Appl. Human. Sci.); 6. 215-223. doi: 10.2114/jpa.23.215.
19. Kozak, L. M. (1995). Avtomatizirovannaya sistema opredileniya kharakteristik intellektual`noj i e`moczional`noj sostavlyayushhikh psikhicheskogo zdorov`ya cheloveka [Automated system for determining the characteristics of intellectual and emotional components of human mental health]. Ukrainskyi zhurnal medtekhniky i tekhnolohii. (Ukrainian Journal of Medical Technology and Technology.); 3. 59-66. https://scholar.google.com.ua/citations?user=OkERTyEAAAAJ&hl=ru (In Ukr.).
20. Boychuk, R. I. (2013). Obg`runtuvannya zasobiv i metodiv rozvy`tku koordy`nacijny`x zdibnostej yuny`x volejbolistiv na etapi pochatkovoyi pidgotovky` [Substantiation of means and methods of development of coordination skills of young volleyball players at the stage of initial preparation]. Moloda Sportyvna Nauka Ukrainy. (Young sports science of Ukraine.); 1. 17-23. http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/643/1/Boj_3.pdf (In Ukr.).
21. Korobeinikov, G. V.; & Mishchuk, D. N. (2015). Формування структури психофізіологічних особливостей волейболістів різних амплуа [Formation of the structure of psychophysiological features of volleyball players of different roles]. Moloda Sportyvna Nauka Ukrainy. (Young sports science of Ukraine.); 1. 103-108. http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream_18.pdf (In Ukr.).
22. Bosenko, A.; & Dolgier, E. (2018). Osobly`vosti terminovoyi adaptaciyi central`noyi nervovoyi sy`stemy` volejbolistiv [Features of urgent adaptation of the central nervous system of volleyball players]. Pedahohichni Nauky Teoriia Istoriia Innovatsiini Tekhnolohii. (Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies); 3. 27-38. doi 10.24139/2312-5993/2018.03/027-038 (In Ukr.).

Published

2020-09-20

How to Cite

Artemenko, B. (2020). Connection of Spatial-time Orientation with Equilibrium of Nervous Processes in People of Different Ages. Notes in Current Biology, (1(389). https://doi.org/10.29038/2617-4723-2020-1-389-80-85