Evaluation of Decorativeness of Dendrosozoekzots of the Ukrainian Polissya

Authors

  • Anna Savoskina National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2016-337-12-19-23

Keywords:

Ukrainian Polissya, decorativeness arboreal plants, dendrosozoekzots, artificial protected parks

Abstract

In this article assessed the degree of decorativeness artificial dendrosozoekzots ex situ artificial protected parks in Ukrainian Polissya. For this purpose use a new comprehensive methodology for assessing decorativeness that is designed specifically for dendrosozoekzots based on their assessment of decorative signs. The analysis found that of the 105 species dendrosozoekzots 69 (65,7 %) species are highly decorativeness and very high decorativeness – the three species. Middling decorativeness are 23 (21,9 %) species, low decorativeness – 10 (10,0 %) species.

References

1. Власенко А. С. Оцінка декоративності дендросозоекзотів ex situ Степу України / А. С. Власенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. – Луцьк : Біологічні науки, 2016. – № 7 (302). – С. 27–35.
2. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні : довідник / М. А. Кохно, В. І. Гордієнко, Г. С. Захаренко та ін. ; за ред. М. А. Кохна, С. І. Кузнецова ; НАНУкраїни, Нац. бот. сад ім. М. М. Гришка. – К. : Вища шк., 2001. – 207 с.
3. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. – Ч. I. : довідник / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін.; за ред. М. А. Кохна. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.
4. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. – Ч II : довідник / [М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін. ; за ред. М. А. Кохна та Н. М. Трохименко]. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
5. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія : навч. посіб. / О. А. Калініченко. – К. : Вища шк., 2003. – 200 с.
6. Колесников А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников. – М. : Лесн. пром., 1974. – 704 с.
7. Мисник Г. Е. Календарь цветения деревьев и кустарников / Г. Е. Мисник. – М. : Изд-во Мин. коммунального хоз. РСФСР, 1956 – 174 с.
8. Мисник Г. Е. До оцінки декоративності дерев та чагарників у фазах їх цвітіння та плодоношення / Г. Е. Мисник // Біологія і культура деревних та чагарникових рослин. – К. : Наук. думка, 1964. – С. 100−101.
9. Савоськіна А. М. Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори штучних заповідних парків Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. – Луцьк : Біологічні науки, 2016. – № 7 (302). – С. 59–65.
10. Савоськіна А. М. Особливості складу дендросозофітів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся / А. М. Савоськіна // Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне використання : тези доп. уч. Міжнар. наук.-прак. конф. (23–24 квіт. 2015 р.). – К. : «ЦП «Компринт», 2015. – С. 166–167.

Published

2016-12-17

How to Cite

Savoskina, A. (2016). Evaluation of Decorativeness of Dendrosozoekzots of the Ukrainian Polissya. Notes in Current Biology, (12(337), 19–23. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2016-337-12-19-23