Comparative Characteristic of Physical Development Indices of Pupils Than Live in Urban and Agricultural Areas

Authors

  • Svitlana Shvayko Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Olena Dmytrotsa Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Yrii Trofymiak Lesya Ukrainka Eastern European National University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2015-302-221-228

Keywords:

physical development, senior school age, anthropometric characteristics, location

Abstract

Studied the physical health features of senior school age pupils living in urban and agricultural areas. The study found that physical development indices of examined 15, 16 and 17 years correspond the average level; poor physical health is typical for urban area boys. 16 years pupils were characterized by the highest level of physical health; this feature is more evident for agricultural zone.

References

1. Богдановська Н. В. Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту / Н. М. Гончарова. – К., 2009. – 20 с.
2. Величко В. О. Фізичний розвиток дітей шкільного віку півдня України / В. О. Величко, І. Л. Бабій // Здоров’я дитини. – 2008. – № 3.– С. 62–64.
3. Гозак С. В. Вплив чинників навчального процесу на показники здоров’я школярів / С. В. Гозак // Довкілля та здоров’я. – 2012. – № 3. – С. 17–20.
4. Даниленко Г. М. Методичні проблеми формування, збереження та зміцнення здоров’я школярів / Г. М. Даниленко // Лікарська справа. – 2004. – № 1. – С. 128–131.
5. Дудіна О. О. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Забезпечення принципу соціальної справедливості відносно здоров’я дітей та підлітків / О. О. Дудіна, Г. О. Слабкий, Р. О. Моїсеєнко та ін. // Вісн. соц. гігієни і організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 2. – С. 8–19.
6. Корнєв Н. В. Здоров’я школярів, сьогодення та проблеми на перспективу / Н. В. Корнєв, Г. М. Да-ниленко // Охорона здоров’я України. – 2003. – № 1. – С. 49–54.
7. Малютина М. А. Сравнительная характеристика валеологических составляющих качества жизни под-ростков города и села / М. А. Малютина, А. Н. Корденко // Физ. культ. и здоровье. – 2009. – № 6. – С. 72–74.
8. Мизюк М. М. Середні показники основних показників фізичного та біологічного розвитку дітей початкової школи прикарпатського регіону: методичні рекомендації / М. М. Мизюк, О. В. Тимощук, З. Б. Суслик. – Івано-Франківськ : Вид-во Ів.-Фр. держ. мед. ун-ту, 2006. – 56 с.
9. Сенаторова Г. С. Порівняльна характеристика фізичного розвитку дітей шкільного віку, що мешкають у місті та сільській місцевості / Г. С. Сенаторова, Л. Г. Тельнова, І. С. Дриль, М. О. Гладков, І. М. Глад-кова // Совр. педиатрия. – 2013. – № 8 (56). – С. 154–157.
10. Сисоєнко Н. В. Стан здоров’я та особливості фізичного розвитку школярів 6–17 років, які навчались в загальноосвітніх закладах різних типів / Н. В. Сисоєнко // Вісн. Черкас. ун-ту. – 2010. – Вип. 180. – С. 97–105.
11. Система профілактично-оздоровчих заходів з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : методичні рекомендації / [Н. С. Полька, І. О. Калиниченко, С. В. Гозак та ін.]. – К. : ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», 2013. – 51 с.
12. Тяжка О. В. Сучасні особливості стану здоров’я дітей молодшого та середнього шкільного віку м. Києва / О. В. Тяжка, Л. М. Казакова, О. А. Строй // Клінічна педіатрія. – 2011. – № 4. – С. 41–44.

Published

2015-05-27

How to Cite

Shvayko, S., Dmytrotsa, O., & Trofymiak, Y. (2015). Comparative Characteristic of Physical Development Indices of Pupils Than Live in Urban and Agricultural Areas. Notes in Current Biology, (2(302), 221–228. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2015-302-221-228