The Prairie Vegetation of the Volynski Highlands and the Challenges of its Protection

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-37-43

Keywords:

Volynski highlands, prairie colony, rare plant species, protection

Abstract

The purpose of the research was the detailed exploration of the extrazonal prairie areas on the territory of the Volyn highlands. Exclusive prairie species as well as calcareous prairie species are rare and less common in this region. The focus of the research was  on performing an inventory of those species on the territory of the Volyn highlands, studying the ecologo-coenotic conditions of their vegetation, discovering the reasons of reduction of population of the species as well as developing the scientific ground for their protection. Following the monitoring activities around the Volynski highlands the few areas of prairie vegetation were discovered: Vyshneva Gora near Rivne, slopes of mntn. Lys and Kvituch near Milcha, Dubnovsky region, Rivne Oblast, mntn. Smordva near Smordva, Mlyniv region, Rivne Oblast, landmark Pecheny Vol near Korablische, Mlyniv region, Rivne Oblast and landmark Graboveschina near Vladislavovka, Mlyniv region, Rivne Oblast. All six selected areas are located on the chalky mesas with fragments of vegetation concentrating mainly on the southern and south-western slopes. The analysis of the literature and personal field studies confirm the growth of many rare and endangered species of Ukrainian flora in those areas, among which are the following: Stipa capillata, Adonis vernalis, Allium sphaerocephalumLinum flavumIris hungaricaAster amellus,Inula ensifoliaTeucricum chamaedrysPeucedanum lubimenkoanumFestuca valesiacaDaphne cneorum L., Ranunculus zapalowiczii Pacz., Teucrium montanum Kern.,  Carlina onopordifolia Bess. ex. Szaf.etc. The analysis of the fragments of the rare prairie vegetation on the examined territory was completed. Phytocenotic description of those areas was documented. Rare and endangered species of the region were inventoried, the ecologo-coenotic conditions of their vegetation examined, the reasons of reduction of population of the species discovered. Every area that has been analyzed is a part of the natural reserve, however the monitoring activities have indicated the regression of the population of certain rare species. The reason behind it is the overgrowth of more aggressive species on the slopes which leads to the disappearance of the rare prairie colony. Therefore, it is advised to review and change the laws regulating certain activities performed on the nature reserve territory.

References

1. Rogovich, P. Obozrenie semennyih i vyisshih sporovyih rasteniy, vhodyaschih v sostav floryi guberniy Kievskogo uchebnogo okruga: Volyinskoy, Podolskoy, Kievskoy, Chernigovskoy i Poltavskoy [Survey of seed and higher spore plants that form part of the flora of the provinces of the Kiev academic district: Volyn, Podolsky, Kiev, Chernigov and Poltava.] Izd-vo Kyiv. un-ta, Kyiv, 1869, 308 s (in Russian).
2. Paczoski, J. Przyczynek do flory Wołynia. Spis roślin zebranych w roku 1890 w powiecie Dubieńskim. Pam. Fizyogr: Warszawa, 1891, 11, III, s 67–79.
3. Paczoski, J. Dodatek do spisu roślin zebranych w powiecie Dubieńskim w gub. Wołyńskiej. Pam. Fizyogr: Warszawa, 1896, 14, III, s 137–143.
4. Paczoski, J. O. formacyach roślinnych i o pochodzeniu fłory poleskiej. Pamięntnik fiziograficzny, 1900, 16, s 1–156.
5. Panek, J. Roślinność okolic Rownego. Rocznik Wolynski: Rowno, 1930, Cz. 1., s. 31–56.
6. Panek, J. Zespόł wisienki stepowej (Prunetum fruticosae) i jego sukcesja. Rocznik Wołynski: Rowno, 1931, II, s. 403–424.
7. Panek, J. Wiśniowa Gόra na Wołyniu. Ochrona przyrody. Rocznik 13. Krakόw, 1933, S. 72–78.
8. Panek, J. Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia. Rocznik Wołynski: Rowne, 1939, VIII, s. 26–65.
9. Didukh, Ya. P. Stepova roslynnist Vyshnevoi hory bilia m. Rovno [Steppe vegetation of Vyshneve Hill near the city of Rivne]. Ukr. botan. zhurn., 1974, T. 31, № 3, pp 361–364 (in Ukrainian).
10. Macko, S. Roślinność projektowanych rezerwatow na Wołyniu Ochrona przyzody. Rocznik 17. Kraków, 1937, s. 111–185.
11. Zaverukha, B. V. Stepovi dilianky skhidnoi chastyny Volynskoho Lisostepu [Steppe areas of the eastern part of the Volynsky forest-steppe]. Shchorichnyk ukr. botan. tov-va.1960, Vyp. 2, pp 39–40 (in Ukrainian).
12. Pryrodno-zapovidnyi fond Rivnenskoi oblasti [Nature Reserve Fund of Rivne Oblast]; Hryshchenko, Yu. M., Red.; Volynski oberehy. Rivne, 2008 (in Ukrainian).
13. Melnik, V. I. Ekstrazonalnaya stepnaya rastitelnost Volyinskoy vozvyishennosti i ee botaniko-geograficheskie svyazi s lugovyimi stepyami Zapadnoy i Vostochnoy Evropyi [Extra-zonal steppe vegetation of the Volyn Upland and its botanical-geographical relations with the meadow steppes of Western and Eastern Europe]. Botan. zhurn. 1993, T. 78, # 2, S. 28–38 (in Russian).
14. Melnyk, V. I.; Parubok, M. I.; Savchuk, R. V. Novi vidomosti pro stepovu roslynnist Volynskoi vysochyny [New information about steppe vegetation of Volyn highlands]. Ukr. fitotsenol. zbirnyk. Seriia A. Fitosotsiolohiia. 1999, № 1–2 (12–13), S. 30–33 (in Ukrainian).
15. Lohvynenko, I. P. Suchasnyi stan populiatsii ridkisnykh vydiv stepovykh uhrupuvan Volynskoi vysochyny [Modern state of rare species populations of steppe groups of Volyn Upland]. Introduktsiia roslyn. 2012, № 3, S. 9–14 (in Ukrainian).
16. Golubev, V. N.; Molchanov, E. F. Metodicheskie ukazaniya k populyatsionnomu i ekologo–biologicheskomu izucheniyu redkih i ischezayuschih rasteniy Kryima [Methodical instructions to the population and ecology-biological study of rare and endangered plants of the Crimea]. Izd–vo Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada: Yalta, 1978, S. 42 (in Russian).
17. Golubev, V. N. K metodike kolichestvennogo izucheniya redkih i ischezayuschih rasteniy floryi Kryima [To the methodology of quantitative study of rare and endangered plants of the flora of the Crimea]. Byulleten Nikitskogo botanicheskogo sada. 1977, V. 32, S. 11–15 (in Russian).
18. Golubev, V. N. Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu endemicheskih rasteniy rasteniy floryi Kryima [Methodical instructions for the study of endemic plant flora plants in the Crimea]. Yalta, 1980, 21 s (in Russian).
19. Golubev, V. N. K metodike ekologo–biologicheskih issledovaniy redkih i ischezayuschih rasteniy v estestvennyih rastitelnyih soobschestvah [To the methodology of ecological and biological research of rare and endangered plants in natural plant communities]. Byuleten Nikitskogo botanicheskogo sada. 1982, V. 47, S. 11–16 (in Russian).
20. Golubev, V. N. Printsyipyi ucheta, klassifikatsii i ohranyi redkih i ischezayuschih rasteniy [Principles of accounting, classification and protection of rare and endangered plants]. Ohrana genofonda prirodnoy floryi. Nauka: Novosibirsk, 1983, S. 13–18 (in Russian).
21. Mosyakin, S.; Fedoronchuk, M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural. Kiev. 1999, pр 346.
22. Melnik, V. I. Terrasirovanie stepnyih sklonov i problema ohranyi redkih vidov rasteniy [Terracing of steppe slopes and the problem of protecting rare plant species]. Promyishlennaya botanika: sostoyanie i perspektivyi razvitiya. Donetsk, 1993, S. 37–38 (in Russian).
23. Didukh, Ya. P. Ekolohichni osoblyvosti zakaznyka "Vyshneva hora" (Rivnenska oblast, Ukraina) [Ecological features of the Vishnevaya Gora Reserve (Rivne region, Ukraine)]. Ukr. botan. zhurn.1993, 50, № 3, S. 35–43 (in Ukrainian).
24. Melnyk, V. I.; Parubok M. I. Horytsvit vesnianyi (Adonis vernalis L.) v Ukraini [False hellebore (Adonis vernalis L.) in Ukraine]. Fitosotsiotsentr: Kyiv, 2004, S.163 (in Ukrainian).
25. Zelena knyha Ukrainy [Green book of Ukraine]; Didukh, Ya.P. Red.; Alterpres. Kyiv, 2009.
26. Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyy svit [Red Book of Ukraine. Vegetable world]; Didukh, Ya.P. Red.; Hlobalkonsaltynh. Kyiv, 2009 (in Ukrainian).
27. Lohvynenko, I. P. Ridkisni ta znykaiuchi vydy flory Volynskoi vysochyny [Rare and disappearing species of the flora of the Volyn Upland]. Dysertatsiia kand. nauk. Natsionalnyi botanichnyi sad im. M.M.Hryshka, 2014 (in Ukrainian).
28. Kuzmishyna, I. I. Flora Volynskoi vysochyny, yii antropichna transformatsiia ta okhorona [Flora of the Volyn Hill, its anthropic transformation and protection]. Dysertatsiia kand. nauk. Natsionalnyi botanichnyi sad im. M.M.Hryshka, 2008 (in Ukrainian).
29. Chopyk V. I. Aktualni pytannia okhorony roslyn [Topical issues of plant protection]. Ukr. botan. zhurn.1976, T. 33, № 5, S. 449–456 (in Ukrainian).

Published

2018-06-26

How to Cite

Lohvynenko, I. (2018). The Prairie Vegetation of the Volynski Highlands and the Challenges of its Protection. Notes in Current Biology, (4(377), 37–47. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-37-43